ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Державна кваліфікаційна атестація е завершальним етапом навчальної роботи та проводиться з метою визначення ріння кваліфікації та підготовленості учнів до  самостійної роботи згідно вимог кваліфікаційної характеристики  обраної професії.

Держання кваліфікаційна атестація в професійно-технічних навчальних закладах складається з виконання учнями кваліфікаційної (пробної) виробничої роботи, дипломної роботи в межах двох третин змісту кваліфікаційних характеристик згідно ЄТКД.

Для проведення державної кваліфікаційної атестації в навчальному закладі створюється екзаменаційна комісія.

До здачі державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, юс закінчили повний курс навчання по затвердженим навчальним плівам програмам, та які мають позитивні підсумкові оцінки з усіх учбових предметів, виробничого навчання, виробничої практики.

Дипломна робота виконується з метою перевірки знань та вмінь учнів набутих у період теоретичного та виробничого навчання з даної професії. Теми дипломних робіт визначаються викладачем спеціальних дисциплін разом з майстрами виробничого навчання, розглядаються методичними об’єднаннями та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. Завдання  видаються учням після двох тижнів відпрацювання виробничої практики

Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених навчальними програмами та кваліфікаційною характеристикою.

Дипломна робота складається з двох частіш: письмової та практично

Обсяг письмової частини від 25 до 30 сторінок стандартного паперу А-4

Дипломна робота формується з пакета аркушів, виконаних згідно плану в наступному порядку:

ПЕРШИЙ АРКУШ – чистий. Він призначений для написання рецензії-відгуку  про виконану роботу викладачем спецдисциплін

ДРУГИЙ .АРКУШ – титульний

ТРЕТІЙ АРКУШ – завдання на дипломну роботу

ЧЕТВЕРТИЙ АРКУШ – зміст дипломної роботи

П’ЯТИЙ 1 ПОСЛІДУЮЧІ – текстові

Текст виконується на аркушах з однієї сторони ручкою чорного кольору або друкується на ПК. Потрібні малюнки або схеми виконуються олівцем Кожен новий розділ починається з нового аркуша. Сторінки нумеруються арабськими цифрами у правому нижньому кутку. Схеми, графіки та таблиці подаються після посилання на них у тексті (якщо вони займають менше половини аркуша), в іншому випадку – в кінці роботи з посиланням на них у тексті.

В кінці роботи дається перелік використаної літератури.

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА повинна складатися з розробки та опису технологічного процесу, експлуатації нового обладнання, прийомів виконання операцій, прийомів самоконтролю і міжопераційного контролю.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА складається з виконання плакатів, інструктивно-технологічних карток, схем, муляжів, роздатково – дидактичного матеріалу

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

І. Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, її значимість Вступ повинен відображати перспективи розвитку галузі, історичні матеріал:1. суча, ні технології і обладнання, технологічні процеси приготування страв регіонального компоненту, поняття про нові види сировини та їх вплив на якість страї

II. Характеристика підприємств громадського харчування

У розділі дається коротка характеристика підприємства громадського харчування: організаційно – правова форма, види та умови виробничо-господарської діяльності, асортимент продукції, що випускає підприємство

III.  Організація технологічного процесу

3.1.     Товарознавча характеристика сировини

У розділі дається органолептична характеристика якості сировини, терміни та умови зберігання.

3.2.     Технологія приготування страв

У технологічній частині необхідно відобразити технологічну послідовність процесу приготування кулінарних страв, методи та режими кулінарної обробки. їх вплив на якість готової продукції, оформлення та відпуск страв.

3.3.     Устаткування підприємств громадського харчування

У розділі дається обґрунтування вибору обладнання, устаткування, що використовуються при приготуванні страв; правила експлуатації та безпеки прати при роботі на даному обладнанні та устаткуванні.

3.4.     Облік і калькуляція

У розділі необхідно зробити розрахунок сировини для приготування страв на відповідну кількість порцій та скласти калькуляційну картку.

IV. Охорона праці

У розділі повинні бути відображені безпечні умови робота на підприємствах громадського харчування, важливість дотримання правил санітарії та безпеки праці при виконанні технологічних процесів приготування страв.

Залишити відповідь

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.