Сідлак Ельміра Шамратівна

Освіта: Запорізький кооперативний технікум, 1988,

Харківський інститут громадського харчування, 1994

Посада: Викладач спецдисциплін

Кваліфікаційна  категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне кредо “Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться”

Методична проблема: Розвиток творчих здібностей учнів через впровадження ІКТ на уроках спеціальних дисциплін

Актуальність проблеми: Актуальність обраної теми визначається в тому, що розвиток і вдосконалення творчого мислення, особливо в період серьозних соціальних змін у нашій країні, дозволить учню виробити навички знаходити ефективні рішення для будь-яких проблем, пристосовуватись до різних ситуацій. Усвідомлення цілеспрямованого використання творчого мислення дасть можливість особистості досягти бажаного результату, самореалізуватися, визначити своє місце в соціумі.

Мета: Формування творчого мислення, як одного з основних принципів навчання. Відповідно діяльних підходів до навчення, мислення-це пізнання, що приводить до вирішення проблем або завдань, які постають перед людиною. Активне засвоєння знань і розвиток мислення відбувається тільки тоді, коли в ході навчального процесу ставиться завдання, виникає проблема, що спонукає до пошуку нових, нестандартних рішень.

Завдання: Формування й розвиток творчої особистості, підготовленої до життя в сучасному суспільстві, яка здатна здійснювати швидкий та ефективний пошук інформації, згрупувати інформацію за ступенем значущості, правильно її класифікувати і на підставі обробки приймати грамотне рішення про способи і ступені її використання.