МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ  КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ

№ п/п  Зміст роботиТермін виконання  ВиконавціВід мітка
Серпень
1.Вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних указівок щодо змісту й організації навчання та вихо­ванняДо 29.08.20рГолова МК Викладачі Майстри в/н 
2.Аналіз роботи методичної комісії за минулий  рік та задачі на 2020-21 н.р. Погодження і затвердження плану МК на новий навчальний рік.До 29.08.20рГолова МК Викладачі Майстри в/н 
3.Розробка й обговорення навчальної документації, необхідної під час вивчення програмового матеріалу. Погодження і затвердження поурочно-тематичних планів і переліків навчально-виробничих робіт із ви­робничого навчання на 2020/21 навчальний рік. Розгляд та затвердження навчальних програм із про­фесійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання для учнів, які навчаються за професіями «Кухар-кондитер», «Бармен. Буфетник»    До 29.08. 20рГолова МК Викладачі Майстри в/н 
4.Обговорення та затвердження плану роботи мето­дичної комісії з професій «Кухар-кондитер» на поточний навчальний рік. Вибори голови та секретаря методичної комісіїДо 29.08. 20рГолова МК Викладачі Майстри в/н 
Робота між засіданнями
1.Аналіз виконання плану набору учнів із професій «Кухар-кондитер», «Бармен-буфетник» Складання психолого-педагогічних портретів груп  До 15.09. 20р.Голова МК Викладачі Майстри в/н 
2.Складання, погодження та затвердження робочих навчальних планівДо 15.09. 20р.Заст. дир. з НВР Члени МК 
Вересень
  1.Опрацювання офіційних документів МОН України та рекомендацій методичного центруДо 30.09. 20р.Синичкіна О.С. Голова МК 
2.  Обговорення та затвердження перспективного плану оновлення матеріально-технічної бази професій згідно з вимогами державних стандартів ПТОДо 30.09. 20р.Голова МК Викладачі Майстри в/н 
3.Підготовка та проведення уроків із застосуванням інтерактивних форм і методів навчання. Планування, обговорення, затвердження плану взаємовідвідування уроків та графіка проведення відкритих уроків.До 30.09. 20р.Голова МК Викладачі Майстри в/н. 
4.Аналіз проходження виробничої практики учнями другого курсу навчальної групи  № 10, 11, 20, 21, 30, 31, 18  (професія «Кухар-кондитер»)До 30.09.20р.Майстри в/н. 
5.Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер», за темою: «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього(баби ромової, баби ромової шоколадної)».До 30.09.20р.Майстер в/н. Шаповалова О.П. 
6.Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання за темою: «Технологія приготування напівфабрикатів з м’ясної котлетної маси (котлети, биточки, шніцель).До 30.09.20р.Майстер в/н. Бровун Н.О. 
Робота між засіданнями 
1.  Опрацювання та використовування у навчальному процесі нових педагогічних та виробничих  технологій, передового досвіду  До 30.09.20р.Члени МК 
2.Планування позаурочної роботиДо 30.09.20р.Члени МК 
3.Ознайомлення з типовим положенням про атестацію (для членів МК, що атестуються)До 30.09.20р.Синичкіна О.С. Члени МК 
Жовтень
1.  Доповідь використання ІКТ на уроках теоретичного навчанняДо 31.10.20р.Викладач Сідлак Е.Ш. 
2.Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар-ІVрозряд»: «Механічна кулінарна обробка морепродуктів. Особливості механічної кулінарної обробки свіжих, сушених, заморожених морепродуктів».До 31.10.20р.Майстер в/н Карпенко І.В. 
3.  Проведення й обговорення відкритого уроку з теоретичного навчання: «Машини для обробки овочів. Принцип дії, правила експлуатації».До 31.10.20р.Викладач Тяжлова О.Є. 
4.Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер-ІІІ розряду»: «Приготування масляних та вершкових кремів. Вимоги до якості».До 31.10.20р.Майстер в/н Ігнатова В.А. 
5Круглий стіл: «Співпраця з  закладами освіти міста та району»До 31.10.20рВикладачі, Майстри в/н 
Робота між засіданнями 
  1.Вдосконалення КМЗ з професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»31.10.20р.Викладачі Майстри в/н 
Листопад
1.  Підготовка та проведення Декади кулінарії. Конкурси професійної майстерності серед учнів груп.До 28.11.20р.  Голова та члени МК 
2.  Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар-ІІІ розряду», «Технологія приготування рибної котлетної маси і н/ф з неї: котлети, биточки, тюфтелі.»До 28.11.20р.Майстер в/н  Саликіна Л.І. 
3.  Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар-ІІІ розряду»: «Приготування смаження овочів, відпуск, вимоги до якості».До 28.11.20р.Майстер в/н Баштирєв І.М. 
4.Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кондитер-ІV розряду»: «Приготування дріжджового тіста опарним способом,  та виробів з нього: булочку домашню, лимонну , “бріош”.»До 28.11.20р.Майстер в/н  Скріпка Н.О. 
5.Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання «Кондитер-ІV розряду»: «Характеристика сировини та її асортимент, що використовується для виробництва борошняних кондитерських виробів».До 28.11.20р.Майстер в/н. Чудакова О.О. 
6.Проведення та обговорення майстер-класу з професії «Кондитер», тема: «Оздоблення з ізомальту» Майстер в/н Скрипка Н.А., Шаповалова О.П. 
Робота між засіданнями 
1.Доповідь. «Про використання у навчальному процесі в роботі викладачів та майстрів виробничого навчання онлайн платформ  для сучасного проведення теоретичних та практичних занять».До 28.11.20р.Викладач спецдисциплін Хапокниш О.М. 
2.Взаємо відвідування уроків            До 28.11.20р.Члени МК 
  3.Огляд методичної літератури на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання. Повідомлення бібліотекара про нові надходження науково-методич­ної літературиДо 28.11.20р.Бібліотекар Баранова Т. А. 
        Грудень
1.  Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар- ІV розряд»: «Приготування порційних напівфабрикатів з м’яса. Вимоги до якості. Правили подавання.»До 25.12.20р.Майстер в/н Баштирєва Л.П. 
2.  Про затвердження методичної розробки уроку теоретич- ного навчання з професії «Кухар- ІVрозряд»: «Технологія приготування бульйонів. Вимоги до якості».До 25.12.20р.Викладач Хапокниш О.М. 
3.  Про затвердження методичної розробки уроку теоретич- ного навчання з професії «Кухар-ІV розряду»: «Технологія приготування страв з яєць. Відпуск, вимоги до якості».До 25.12.20р.Викладач Сідлак Е.Ш. 
4.Розробка, обговорення та затвердження тем диплом­них робіт для учнів випускної групи №  28 з професії «Кухар», «Бармен. Буфетник»До 25.12.20р.Голова та члени МК 
5Семінар: «Секрети педагогічної майстерності»До 25.12.20р.Викладачі, Майстри в/н 
Робота між засіданнями 
1.  Підготовка звітної документації за І семестрДо 25.12.20р.Члени МК 
2.  Робота над індивідуальними проблемамиДо 25.12.20р.Члени МК 
3.Взаємо відвідування уроківДо 25.12.20р.Члени МК 
4.Огляд методичної літератури на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчанняДо 25.12.20р.Члени МК Бібліотекар Баранова Т. А. 
Січень
1.Аналіз роботи комісії  з спецдисциплін та виробничого навчання за І семестр 2020-21н.р.До 15.01.21р.Голова та члени МК 
  2.Круглий   стіл:  «Родзинки   досвіду»  (про впровадження інтерактивних вправ та інноваційних технологій на уроках спецдисциплін та виробничого навчання)До 30.01.21р.Голова та члени МК 
   3.  Обговорення методичної розробки уроку з вироб­ничого навчання «Кондитер-ІІІ розряду»: «Приготування дріжджового тіста без опарним способом,  та виробів з нього: пиріжки печені з м’ясом і лівером. Вимоги до якості».До 30.01.21р.Майстер в/н Бровун Н.О. 
4.Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання  «Кондитер-ІІІ розряду»: «Приготування дріжджового тіста без опарним способом,  та виробів з нього: печені булочки, ватрушка».До 30.01.21р.Майстер в/н Ігнатова В.А. 
5.Про затвердження відкритого уроку теоретичного навчання з професії «Кондитер» на тему: «Технологія приготування бісквітних нарізних тісточек. Вимоги до якості».До 30.01.21р.Викладач Хапокниш О.М. 
 Робота між засіданнями 
1.Підготовка та проведення ККЗ серед учнів професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник» Члени МК 
2.Вдосконалення КМЗ професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник» Члени МК 
Лютий
1.  Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кондитер – ІІІ розряд»: «Приготування закритих і відкритих пирогів.»До 28.02.21р.Майстер в/н Чудакова О.О. 
2.  Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар-ІІІ розряду»: «Технологія приготування страв і гарнірів зі смажених овочів у фритюрі».До 28.02.21р.Майстер в/н Саликіна Л.І. 
3.Проведення й обговорення відкритого уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар-ІІІ розряду»: «Приготування прісного тіста та виробів з нього: локшини, вареників з різними фаршами, чебуреків, галушок та ін.»До 28.02.21р.Майстер в/н Баштирєв І.М. 
4.Доповідь.  «Використання комп’ютерних програм у навчанні».До 28.02.21р.Викладач Тяжлова О.Є. 
5Ярмарок ідей.До 28.02.21р.Викладачі, Майстри в/н 
Робота між засіданнями 
1.Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються. Систематизація матеріалів для портфоліоДо 28.02.21рЧлени МК 
2.Робота над індивідуальними  проблемами Члени МК 
3.Взаємовідвідування уроків Члени МК 
Березень
1.  Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання з професії «Кухар- ІV розряду»: «Сучасне теплове устаткування.»До 31.03.21р.Викладач Тяжлова О.Є. 
2.  Проведення й обговорення відкритого уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер -ІV розряду»: «Приготування прісного шарового тіста та виробів з нього.» Майстер в/н Шаповалова О.П. 
3.  Про затвердження методичної розробки уроку з вироб­ничого навчання «Приготування тортів з медового тіста: «Медови», медовий «Наполеон»».До 31.03.21р.Майстер в/н Скрипка Н.А. 
Робота між засіданнями   
1.Підготовка та проведення  атестації майстрів в/н Члени МК 
2.Взаємовідвідування уроків Члени МК 
3.Робота з фаховою та педагогічною літературою Члени МК 
Квітень
  1.  Круглий стіл: «Складові активного слухання та прояв авторитету викладача» спрямований на роз­виток ініціативи майстрів виробничого навчання та викладачів у вирішенні проблеми.До 29.04.21р.  Члени МК. 
2.  Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання «Кухар – ІV розряду»: «Технологія приготування та відпуск гарячих солодких страв».До 31.03.21р.Викладач Сідлак Е.Ш. 
3.Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчанняДо 29.04.21р.Майстер в/н    
4.Проведення та обговорення майстер-класу з професії  «Кухар»До 29.04.21р.Майстер в/н  Карпенко І.В., Баштирєва Л.П. 
5Психологічний тренінгДо 29.04.21р.Ігнатюк Л.М., Протасевіч Л.О. 
Робота між засіданнями 
1.Вдосконалення КМЗ професії «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»До 29.04.21рЧлени МК 
2.Взаємовідвідування уроків Члени МК 
3Розробка та публікація уроку теоретичного та виробничого  навчання в журналах профтех освітиДо 29.04.21рЧлени МК 
      Травень
  1.  Звіт членів методичної комісії про роботу щодо само­освіти, про дотримання графіка взаємовідвідування уроків та проведення відкритих уроківДо 29.05.21р.  Голова  та члени МК 
2Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар – ІV розряду»: «Приготування дрібно шматкових напівфабрикатів з м’яса».До 28.02.21р.Майстер в/н Карпенко І.В. 
 Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар – ІV розряду»: «Приготування  дріжджового шарового тіста і виробів з нього». Майстер в/н Баштирєва Л.П. 
4.Оглядова лекція «Про стан роботи з профорієнтації» (у школах району щодо набору учнів)До 29.05.21рГолова  та члени МК 
5.Звіт про готовність до виробничої практики учнів навчальної груп № 10,11,16,18,20,21,30,31До 29.05.21рГолова  та члени МК 
6.Проведення та обговорення майстер-класу з професії  «Кондитер». Майстер в/н Ігнатова В.А. Чудакова О.О. 
Червень
  1.  Оцінювання навчальних досягнень учнів за 2020-2021 н.р. з предметів кулінарних дисциплін і виробничого навчанняДо 10.06.21р.  Голова  та члени МК 
2.Підготовка навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів, лабораторій. Проведення ремонтних робітДо 20.06.21р.  Голова  та члени МК 
3.  Крулий стіл: «Підведення підсумків роботи МК за 2020-2021 н.р.»До 10.06.21р.Голова  та члени МК 
  4.Завдання методичної комісії на наступний навчальний рік та пропозиції щодо плану роботи методичної комісії на 2021/22 навчальний рік.До 10.06.21р.Методист Синичкіна О.С. голова МК члени МК