МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ  КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ

п/п

 

Зміст роботи

Термін

виконання

 

Виконавці

Від

мітка

Серпень

1.

Вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних указівок щодо змісту й організації навчання та вихо­вання

До 03.09.19р

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

2.

     Аналіз роботи методичної комісії за минулий  рік та задачі на 2018-19 н.р. Погодження і затвердження плану МК на новий навчальний рік.

До 03.09.19р

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

3.

Розробка й обговорення навчальної документації, необхідної під час вивчення програмового матеріалу. Погодження і затвердження поурочно-тематичних планів і переліків навчально-виробничих робіт із ви­робничого навчання на 2019/20 навчальний рік. Розгляд та затвердження навчальних програм із про­фесійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання для учнів, які навчаються за професіями «Кухар-кондитер», «Бармен. Буфетник».

 

 

До 03.09.19р

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

4.

Обговорення та затвердження плану роботи мето­дичної комісії з професій «Кухар-кондитер» на поточний навчальний рік.

Вибори голови та секретаря методичної комісії

До 03.09.19р

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

Робота між засіданнями

1.

Аналіз виконання плану набору учнів із професій «Кухар-кондитер», «Бармен-буфетник»

Складання психолого-педагогічних портретів груп першого курсу

 

До

03.09. 19р.

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

2.

Складання, погодження та затвердження робочих навчальних планів

До

12.09. 19р.

Заст. дир. з НВР

Члени МК

 

Вересень

1.

 

Опрацювання офіційних документів МОН України та рекомендацій методичного центру

До 26.09.19р.

Методист училища

Голова МК

 

2.

 

Обговорення та затвердження перспективного плану оновлення матеріально-технічної бази професій згідно з вимогами державних стандартів ПТО

До 26.09.19р.

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

 

3.

Підготовка та проведення уроків із застосуванням інтерактивних форм і методів навчання. Планування, обговорення, затвердження плану взаємовідвідування уроків та графіка проведення відкритих уроків.

До 26.09.19р.

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н.

 

4.

Аналіз проходження виробничої практики учнями другого курсу навчальної групи  № 10, 11, 20, 21, 30, 31, 18  (професія «Кухар-кондитер», «Бармен-буфетник»)

До 26.09.19р.

Майстри в/н.

 

5.

Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання з професії «Кухар». Тема: «Пароконвекційні шафи: будова, правила експлуатації ».

До 27.09.19р.

Викладач

Тяжлова О.Є.

 

6.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання: «Приготування вафельного тіста та виробів з нього».

До 27.09.19р.

Майстер в/н.

Скріпка Н.О.

 

Робота між засіданнями

 

1.

 

Опрацювання та використовування у навчальному процесі нових педагогічних та виробничих  технологій, передового досвіду

До 27.09.19р

Члени МК

Сідлак Е.Ш.

 

2.

Планування позаурочної роботи

До 27.09.19р.

Члени МК

 

3.

Ознайомлення з типовим положенням про атестацію (для членів МК, що атестуються)

До 27.09.19р.

Методист

Члени МК

 

Жовтень

1.

 

Доповідь: «Розвиток творчої самостійності на заняттях виробничого навчання.»

До

31.10.19р.

Майстер в/н Скрипка Н.А.

 

2.

 

Проведення й обговорення відкритого уроку з теоретичного навчання: «Технологія приготування н/ф з рибної котлетної маси.»

До 31.10.19р.

Викладач

ХапокнишО.М

 

3.

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер»: «приготування пісочного тіста та виробів з нього. (печиво нарізне, пирогів)».

До 31.10.19р.

Майстер в/н

Шаповалова О.П.

 

4.

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар», «Технологія приготування дрібно шматкових н/ф з м’яса.»

До 31.10.19р.

Майстер в/н

Чудакова О.О.

 

5.

Майстер клас з професії кухар «Шу з крокеліном»

До 31.10.19р.

Майстри в/н

4 курсу

 

Робота між засіданнями

 

1.

Вдосконалення КМЗ з професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»

31.10.19р.

Викладачі

Майстри в/н

 

Листопад

1.

 

Підготовка та проведення Декади кулінарії. Конкурси професійної майстерності серед учнів груп

До 28.11.19р.

 

Голова та члени МК

 

 

2.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер», «Приготування медового тіста та виробів з нього»

До 28.11.19р.

Майстер в/н  Саликіна Л.І.

 

3.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер» , тема: «Технологія приготування виробів з дріжджового тіста смажених у фритюрі.»

До 28.11.19р.

Майстер в/н

Баштирєв І.М.

 

4.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання «Технологія обробки без лускатої та окремих видів риб».

До 28.11.19р.

Майстер в/н  Карпенко І.В.

 

5.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання «Первинна обробка коренеплодів та бульбоплодів.»

До 28.11.19р.

Майстер в/н.

БаштирєваЛ.П.

 

6.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання  тема: «Технологія приготування порційних н/ф з м’яса яловичини, свинини, баранини.»

До 28.11.19р

Майстер в/н

Ігнатова В.А.

 

7.

Майстер клас з професії кухар

До 26.11.19р

Майстри в/н

третього курсу

 

Робота між засіданнями

 

1.

Доповідь. «Про стан роботи викладачів та майстрів виробничого навчання щодо забезпечення збереження життя і здоров’я учнів під час проведення теоретичних та практичних занять»

До 28.11.19р.

Викладач

спецдис-циплін

Сідлак Е.Ш.

 

2.

Взаємовідвідування уроків

До 28.11.19р.

Члени МК

 

3.

Огляд методичної літератури на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання. Повідомлення бібліотекаря про нові надходження науково-методич­ної літератури

До 28.11.19р.

Бібліотекар

Баранова Т. А

 

 

Грудень

1.

 

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання

До 26.12.19р.

Майстер в/н

Бровун Н.О.

 

2.

 

Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання з професії «Кухар», «Технологія приготування страв з птиці. Відпуск , вимоги до якості».

До 26.12.19р.

Викладач

Сідлак Е.Ш.

 

3.

Розробка, обговорення та затвердження тем диплом­них робіт для учнів випускної групи №  28 з професії «Кондитер».

До 26.12.19р.

Голова та члени МК

 

4.

Декада кулінарії

До 26.12.19р.

Голова та члени МК

 

            Робота між засіданнями

 

1.

 

Підготовка звітної документації за І семестр

До 26.12.19р.

Члени МК

 

2.

 

Робота над індивідуальними проблемами

До 26.12.19р.

Члени МК

 

3.

Взаємовідвідування уроків

До 26.12.19р.

Члени МК

 

4.

Огляд методичної літератури на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання

До 26.12.19р.

Члени МК

Бібліотекар

Баранова Т.А.

 

Січень

1.

Аналіз роботи комісії  з спецдисциплін та виробничого навчання за І семестр 2019-20 н.р.

До 15.01.20р.

Голова та члени МК

 

2.

Круглий   стіл:  «Родзинки   досвіду»  (про впровадження інтерактивних вправ та інноваційних технологій на уроках спецдисциплін та виробничого навчання)

До

30.01.20р.

Голова та члени МК

 

3.

 

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання: «Приготування тортів з білково – горіхового тіста»

До

30.01.20р.

Майстер в/н

Саликіна Л.І.

 

4.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання, з професії «Кухар» на тему: «Технологія приготування страв з фаршированої  риби».

До

30.01.20р.

Майстер в/н

Ігнатова В.А.

 

5.

Про затвердження відкритого уроку теоретичного навчання з професії «Кухар» на тему:

«Підготовка шоколаду. Виготовлення фігур з шоколаду.»

До

30.01.20р.

Викладач

ХапокнишО.М

 

 

Робота між засіданнями

 

1.

Підготовка та проведення ККЗ серед учнів професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»

До

30.01.20р.

Члени МК

 

2.

Вдосконалення КМЗ професій «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»

До

30.01.20р.

Члени МК

 

Лютий

1.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар»: «Приготування страв з борошна. Вимоги до якості.»

До 27.02.20р.

Майстер в/н

Карпенко І.В.

 

2.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер»

До 27.02.20р.

Майстер в/н

 

 

3.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання: «Приготування заварної глазурі для оздоблення виробів. Приготування елементів оздоблення з шоколаду.»

До 27.02.20р.

Майстер в/н

Скрипка Н.А.

 

4.

Розробка, обговорення та затвердження тем диплом­них робіт для учнів випускної групи №  28 з професії «Кондитер».

До 27.02.20р.

Голова та

Члени МК

 

5.

Майстер клас з професії кухар

До 27.02.20р.

Майстри в/н.

ІІ курсу

Чудакова О.О.

Ігнатова В.І.

 

Робота між засіданнями

 

1.

Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються. Систематизація матеріалів для портфоліо

До 27.02.20р.

Члени МК

 

2.

Робота над індивідуальними  проблемами

 

Члени МК

 

3.

Взаємовідвідування уроків

 

Члени МК

 

Березень

1.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар»

До 30.03.20р.

Майстер в/н

 

 

2.

 

Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання: «Пароконвекційні шафи:будова правила експлуатації.»

До 30.03.20р..

Викладач Тяжлова О.Є.

 

3.

Про затвердження методичної розробки уроку теоретичного навчання: «Технологія приготування солодких страв з утворенням желе».

До 30.03.20р.

Викладач

Сідлак Е.Ш.

 

 

4.

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кухар»: «Приготування бутербродів, їх різновиди. Вимоги до якості.»

До 30.03.20р.

Майстер в/н

Чудакова О.О.

 

5.

 

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання: «Приготування виробів з дріжджового шарового тіста. Вимоги до якості. »

До 30.03.20р.

Майстер в/н

Баштирєв І.М.

 

Робота між засіданнями

   

 

1.

Підготовка та проведення  атестації майстрів в/н і викладачів спецдисциплін

 

 

Члени МК

 

2.

Взаємовідвідування уроків

 

Члени МК

 

3.

Робота з фаховою та педагогічною літературою

 

Члени МК

 

4.

Майстер клас з професіі кухар

До 30.03.20р.

Майстри в/н.

І курсу

Баштирєва Л.П Карпенко І.В.

 

Квітень

1.

 

Круглий стіл «Застосування особистісно зорієнтова­ного підходу в навчанні учнів» спрямований на роз­виток ініціативи майстрів виробничого навчання та викладачів у вирішенні проблеми, над якою працює методична комісія

До 29.04.20р.

 

Члени МК.

 

2.

 

Про затвердження методичної розробки уроку вироб­ничого навчання з професії «Кондитер» на тему «Приготування заварного тіста та вироби з нього».

до 29.04.20р

Майстер в/н

Шаповалова О.П.

 

3.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар»: «Приготування страв з макаронних виробів»

До

29.04.20р.

Майстер в/н

Баштирєва Л.П.

 

4.

Проведення й обговорення відкритого уроку з вироб­ничого навчання з професії «Кухар»:

До

29.04.20р.

Майстер в/н

Бровун Н.О.

 

Робота між засіданнями

 

1.

Вдосконалення КМЗ професії «Кухар. Кондитер», «Бармен. Буфетник»

До

29.04.20р

Члени МК

 

2.

Взаємовідвідування уроків

 

Члени МК

 

3

Розробка та публікація уроку теоретичного навчання в методичному порталі

До

29.04.20р

Члени МК

 

Травень

1.

 

Звіт членів методичної комісії про роботу щодо само­освіти, про дотримання графіка взаємовідвідування уроків та проведення відкритих уроків

До

29.05.20р.

 

Голова  та члени МК

 

2.

Оглядова лекція «Про стан роботи з профорієнтації» (у школах району щодо набору учнів)

До

29.05.20р

Голова  та члени МК

 

3.

Звіт про готовність до виробничої практики учнів навчальної груп № 10,11,18,20,21,30,31

До

29.05.20р

Голова  та члени МК

 

Робота між засіданнями

1.

Проведення тематичних  атестацій з предметів спецдисциплін та виробничого навчання

 

Члени МК

 

Червень

1.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р. з предметів кулінарних дисциплін і виробничого навчання

До

10.06.20р.

 

Голова  та члени МК

 

2.

Підготовка навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів, лабораторій. Проведення ремонтних робіт

До

22.06.20р.

 

Голова  та члени МК

 

3.

 

Підведення підсумків роботи МК за 2019-2020 н.р.

До

10.06.20р.

Голова  та члени МК

 

4.

Завдання методичної комісії на наступний навчальний рік та пропозиції щодо плану роботи методичної комісії на 2020/21 навчальний рік

До

10.06.20р.

Методист училища

голова МК

члени МК